Reference

Doporučení na naše tělovýchovné služby a metody. Děkujeme vám, že využíváte našich společných aktivit.

Síla, spolehlivost, zkušenost ...

To jsou hlavní hodnoty společnosti Agrotec a.s. Ale my, se s nimi také ztotožňujeme. Proto nás asi také Agrotec Group, podporuje od roku 1997. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s takovou společností, jakým je Agrotec, který podporuje společenské, kulturní a charitativní projekty z různých oblastí. Pár slov o nás napsal marketingový ředitel, Martin Novák.

Dopis k referenci   Youtube video

Sebeobrana pro ženy

Každým rokem se snažíme otevřít, minimálně jeden kurz sebeobrany, který je pouze pro dívky a ženy. Tak tomu bylo i o letních měsících roku 2016, kdy se uskutečnila další intenzivní výuka. Pevně věříme, že nabité zkušenosti nebudou muset nikdy použít. Po ukončení kurzu, nám krátký post na Facebooku, dala Jana Morávková-Srncová.

Dopis k referenci   Youtube video

Přednáška ve Starovicích

Oslovili nás z nedalekých Starovic, že by měli zájem o podobný projekt, jako se uskutečnil v Hustopečích. Proto jsme se domluvili s panem starostou a předsedkyní sboru pro občanské záležitosti obecního úřadu. Po dohodnutí termínu, se uskutečnila přednáška včetně praktické ukázky.
Co o nás řekla, paní Mgr. Marie Formanková?

Dopis k referenci

Výuka pro děti a mládež

Od roku 1994, spolupracuji s Centrem volného času Hustopeče. Od této doby, jsem externím pedagogem volného času. Svoje vědomosti, nabízím všem dětem a mládeži v kroužku (zájmovém útvaru) pod hlavičkou Domu dětí a mládeže. Za tu dobu jsem seznámil s karate více jak 600 studentů. Jak nás vidí a posuzuje ředitel CVČ – Bořivoj Švásta?

Dopis k referenci

 

 

Přednáška pro seniory

Koncem listopadu 2010, uspořádalo CVČ pro seniory v domě s pečovatelskou službou přednášku. Dostali jsme možnost, ukázat v praxi něco málo o prevenci v projektu „Sebeobrana v každém věku.“ Přednáška, praktické ukázky i videoprojekce na téma sebeobrany se setkaly s opravdovým zájmem
přítomných seniorů. Co o nás řekla paní vedoucí Bálková?

Dopis k referenci

Méně problémů mít

Cílem projektu bylo medializovat prevenci kriminality a motivovat tak k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. My jsme se zapojili do dvou bloků. Jeden se jmenoval „Sebeobrana v každém věku“ a druhý „Sebeobrana, aneb jak předcházet násilí“. Po ukončení nás hodnotil vedoucí M-Klubu, Petr Fridrich.

Dopis k referenci   Youtube video

Sebeobrana na Základní škole

Ve školním roce 2009/2010, jsme nastartovali nový projekt v Hustopečích. Zařadili jsme prvky sebeobrany do hodin tělocviku 9. ročníku. Cílem těchto lekcí, bylo seznámení žáků s novým druhem pohybové aktivity a nabídnout jim tak, další alternativu mimoškolního vyžití. Co o nás následně řekl zástupce ředitelky, Mgr. Václav Schejbal?

Dopis k referenci   

Kurz sebeobrany v Kyjově

V květnu a červnu 2010 se uskutečnil seminář a následně základní intenzivní kurz sebeobrany. Adepti se seznámili s tímto sebeobranným systémem a jeho základními technikami použitelnými při reálné sebeobraně. Které relativně nemají, velké nároky na fyzickou zdatnost jednotlivce. Za účastníky semináře, napsal pár slov pan Rudolf Trnečka z Vyškova.

Více informací

 

 

„Jsme hrdí a nadšení, že můžeme spolupracovat
s Asia Budo Center, z.s.“


Co vám kurz/cvičení přineslo?                         
Pravidelnými tréningy jsem se opět dostal do dobré fyzické kondice a osvojil si účinné techniky sebeobrany. Díky nácvikům různých scénářů boje a nezbytnému drilu, jsem získal jistotu a sebevědomí v kritických situacích.

Můžete tyto aktivity doporučit dalším lidem? 
Rozhodně doporučuji všem, kteří chtějí posílit svoji tělesnou zdatnost, chtějí se naučit reagovat na různé formy agrese, odhadnout dobře situaci a upevnit sebevědomí. Občas to zabolí, ale člověk tím lépe pozná a posouvá své hranice.

Ing. Petr B. (38 let)


Co si ze cvičení odnášíte?
Kurz mi dal pocit, že při dobrém vedení dokážu využít své vlastní schopnosti a dovednosti při obraně. A to i když jsem absolvovala jen úvodní sérii. Už jen tím jsem získala více sebedůvěry. Byla to dobrá kombinace teorie, fyzičky a nácviku technik sebeobrany.

Můžete tedy kurz, doporučit?
Určitě můžu doporučit i ostatním. Lektor - pan Grůza - je bezvadný a sestavení poměru teorie-fyzička (tabaty) - techniky bylo pro mě ideální. Naučila jsem se pracovat se svým tělem, zlepšila fyzičku a zrelaxovala se - bezvadně si vyčistila hlavu po náročné celodenní práci s lidmi.

Jitka V. (42 let)

Co vám kurz sebeobrany dal  .....
Jelikož jsem vyrůstal v generaci, kde klučičí šarvátky byly na pořádku dne, a nebylo to ještě považováno za šikanu, doma měli hospodářství, takže fyzicky makal už od 10 let, později se věnoval posilování, tím pádem tak nějak automaticky fyzicky převyšoval své vrstevníky, a povahou jsem spíše dobrák, neměl jsem nějak potřebu pouštět se ještě do aktivit věnovat se bojovým sportům a stylům.  S přibývajícím věkem, a ruku na srdce, ty nazvedané tuny železa si vybraly také svou daň v podobě zkrácených uponů, a celkové nemotornosti. Proto jsem se byl podívat na jednu hodinu sebeobrany u pana Grůzy, a od příští cvičební hodiny, si troufnu říci, že jsem patřil k těm aktivnějším účastníkům. Po zjištění, že ač trenéra převyšuji svou robustností o pár desítek kilogramů a silou, já, než si rozmyslel, co na něj použiji, tak on mě pomalu třikrát oběhnul. Takže jsem se do toho zakousnul a určitě zlepšil kondičku, hbitost, schopnost rychleji reagovat, a i ty zkrácené upony protáhnul.

 Můžete tyto aktivity doporučit .....
Vřele doporučuji - nikdy není pozdě. Fascinuje mě, jak se postupně z podmíněného reflexu ( ten co se dá naučit ) v určité fázi začíná měnit tím správným drylem pomalu na nepodmíněný ( vrozený, automatický ), kde odrazíte hrozící útok, aniž si to už dopředu uvědomujete, což je vlastně ten základ sebeobrany, kde si pak sami před sebou a hlavně před zákonem obhájíte, to co může následovat. Jediný zápor vidím v tom, že jsem se nenechal zlákat dříve.

Jiří F. (62 let)