Reference

Doporučení, dobrozdání, posudek na naše tělovýchovné služby a metody. Děkujeme, že využíváte našich služeb Asia Budo Center.

Síla, spolehlivost, zkušenost ...

To jsou hlavní hodnoty společnosti Agrotec a.s. Ale my, se s nimi také ztotožňujeme. Proto nás asi také Agrotec Group, podporuje od roku 1997. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s takovou společností, jakým je Agrotec, který podporuje společenské, kulturní a charitativní projekty z různých oblastí. Pár slov o nás napsal marketingový ředitel, Martin Novák.

Dopis k referenci   Youtube video

Sebeobrana pro ženy

Každým rokem se snažíme otevřít, minimálně jeden kurz sebeobrany, který je pouze pro dívky a ženy. Tak tomu bylo i o letních měsících roku 2016, kdy se uskutečnila další intenzivní výuka. Pevně věříme, že nabité zkušenosti nebudou muset nikdy použít. Po ukončení kurzu, nám krátký post na Facebooku, dala Jana Morávková-Srncová.

Dopis k referenci   Youtube video

Přednáška ve Starovicích

Oslovili nás z nedalekých Starovic, že by měli zájem o podobný projekt, jako se uskutečnil v Hustopečích. Proto jsme se domluvili s panem starostou a předsedkyní sboru pro občanské záležitosti obecního úřadu. Po dohodnutí termínu, se uskutečnila přednáška včetně praktické ukázky.
Co o nás řekla, paní Mgr. Marie Formanková?

Dopis k referenci

Výuka pro děti a mládež

Od roku 1994, spolupracuji s Centrem volného času Hustopeče. Od této doby, jsem externím pedagogem volného času. Svoje vědomosti, nabízím všem dětem a mládeži v kroužku (zájmovém útvaru) pod hlavičkou Domu dětí a mládeže. Za tu dobu jsem seznámil s karate více jak 600 studentů. Jak nás vidí a posuzuje ředitel CVČ – Bořivoj Švásta?

Dopis k referenci

 

 

Přednáška pro seniory

Koncem listopadu 2010, uspořádalo CVČ pro seniory v domě s pečovatelskou službou přednášku. Dostali jsme možnost, ukázat v praxi něco málo o prevenci v projektu „Sebeobrana v každém věku.“ Přednáška, praktické ukázky i videoprojekce na téma sebeobrany se setkaly s opravdovým zájmem
přítomných seniorů. Co o nás řekla paní vedoucí Bálková?

Dopis k referenci

Méně problémů mít

Cílem projektu bylo medializovat prevenci kriminality a motivovat tak k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. My jsme se zapojili do dvou bloků. Jeden se jmenoval „Sebeobrana v každém věku“ a druhý „Sebeobrana, aneb jak předcházet násilí“. Po ukončení nás hodnotil vedoucí M-Klubu, Petr Fridrich.

Dopis k referenci   Youtube video

Sebeobrana na Základní škole

Ve školním roce 2009/2010, jsme nastartovali nový projekt v Hustopečích. Zařadili jsme prvky sebeobrany do hodin tělocviku 9. ročníku. Cílem těchto lekcí, bylo seznámení žáků s novým druhem pohybové aktivity a nabídnout jim tak, další alternativu mimoškolního vyžití. Co o nás následně řekl zástupce ředitelky, Mgr. Václav Schejbal?

Dopis k referenci   

Kurz sebeobrany v Kyjově

V květnu a červnu 2010 se uskutečnil seminář a následně základní intenzivní kurz sebeobrany. Adepti se seznámili s tímto sebeobranným systémem a jeho základními technikami použitelnými při reálné sebeobraně. Které relativně nemají, velké nároky na fyzickou zdatnost jednotlivce. Za účastníky semináře, napsal pár slov pan Rudolf Trnečka z Vyškova.

Více informací

 

 

„Jsme hrdí a nadšení, že můžeme spolupracovat
s Asia Budo Center, z.s.“