Asia Budo Center

Asia Budo Center - Centrum pro rozvoj a propagaci východoasijské kultury, bojových umění a sportů.

Účelem spolku Asia Budo Center je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti bojových umění, úpolových sportů, sebeobrany, pořádání soutěží, soustředění, seminářů, workshopů, sportovních akcí, účasti na národních a mezinárodních soutěžích, podpora mezinárodních vztahů a podpora prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže formou cílené všeobecné sportovní přípravy.

Asia Budo Center v datech

4. října 2007 oficiální registrací u Ministerstva vnitra ČR, jsme se stali občanským sdružením.
1. ledna 2014 po úpravě zákona, je naše sdružení zapsáno znova. Tentokrát do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12718 jako spolek.
16. září 2015 se mění zápis ve spolkovém rejstříku. Název „Asia Budo Center, o. s.“ se vymazává.
Nově se zapisuje, Asia Budo Center, z. s.