Ochrana údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Asia Budo Center, z.s.
má zákonnou povinnost chránit veškeré informace, které jsou získávány. Tyto zásady ochrany soukromí jsou způsob, jakým Asia Budo Center, z.s. získává, shromažďuje a používá soukromé údaje. Pokud nám poskytnete vaše osobní údaje, dáváte souhlas pro zpracování těchto údajů v jednom nebo více způsobů, jak je popsáno v těchto zásadách.

Sušenkovým zákon - používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, můžete odmítnout a tento web opustit.

Osobní údaje
Osobní údaje budou shromažďovány prostřednictvím registrace. Registrace není prováděna na webových stránkách. Asia Budo Center, z.s. se proto bude omezovat na přístup k informacím, které poskytnete. Za účelem ověření Vaší důvěry Asia Budo Center, z.s. má mnoho opatření - včetně administrativních, technických a fyzických opatření - na ochranu osobních údajů proti ztrátě, krádeži a zneužití, jakož i neoprávněným přístupem, zpřístupněním, změnou a zničením.

Zveřejňování
Ochrana Vašich osobních údajů je nesmírně důležitou součástí, a to nejen pro vás, ale také Asia Budo Center, z.s. Informace poskytnuté na webových stránkách uživatelů budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením, nebo za účelem zjištění, výkon nebo obranu naše zákonného práva (včetně poskytování informací jiní za účelem boje proti podvodům a snížení úvěrového rizika). Nicméně, Asia Budo Center, z.s. má vždy přiměřená technická a organizační opatření a poskytuje dostatečné bezpečnostní kontroly k zabránění neoprávněnému zveřejnění osobních údajů.

Webhosting
Servery jsou umístěny ve vlastním datacentru poskytovatele v České republice, data nejsou předávána třetím stranám a nejsou strojově profilována. Přístup do serverovny mají jen oprávněné osoby, přístup do budovy a do serverovny je chráněn čipovým systémem. Servery pro sdílený webhosting jsou ve správě kvalifikovaných techniků, data jsou pravidelně zálohována, je zde tedy zajištěna dostupnost a obnova služeb (osobních údajů) v případě nějakého incidentu.


Ochrana osobních údajů - otázky
Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů, nebo zpracování dat, prosím, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat s dotazy, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Prosíme, dejte nám vědět, zda osobní údaje, které o vás máme jsou správné nebo je třeba opravit.

info@asiabudocenter.eu