Jak to u nás chodí – Kapap

Jedno za čas dostaneme dotaz, jak to u vás chodí na cvičení či kurzu. Proto jsme se rozhodli trochu popsat, co vás u nás čeká.

Jako další v pořadí je KAPAP. Naše cvičení vychází z techniky izraelských systému.
Naše výuka začala v roce 2009.

Je především určeno pro všechny plnoleté/starší 18 let. Ale lze udělat výjimku pro zájemce 16 let a starší na základě povolení rodičů. Naše kurzy jsou rozdělené do jednotlivých bloků.
První kurz září-říjen, druhý kurz listopad-prosinec, třetí leden-únor, čtvrtý březen-duben a poslední pátý květen-červen. Přes léto je pauza.

Naše základní skupina má 15 studentů/studentek. Celá výuka je rozdělená do 10 měsíců školního roku. Začínáme vždy v září a končíme v měsíci červnu. Naše tréninkové jednotky jsou rozdělené vždy do 60 minut, a to 2x v týdnu v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. Již řadu let fungujeme v tělocvičně ZŠ Komenského.

Co se naučíte? Proč tento systém boje?

Cvičíme ve sportovní sálové obuvi na dřevěných parketách. Kolem plochy jsou lavičky, kam se vždy usadí potenciální zájemci. Při prvním setkání si každý nový student sedne a pozoruje, jak fungujeme. Po ukončení proběhne krátký rozhovor mezi instruktorem a zájemcem/zájemkyní.

V dalších hodinách, pokud zájem trvá se mohou zapojit do výcviku. Každý dostane možnost, si vyzkoušet první kroky a osahat si základní návyky.

První je vždy vzájemná pozdrav. Potom následuje krátká rozcvička a zahřátí těla. Každý trénink je zaměřený na různé okruhy. Postupně se cvičí techniky na místě, v pohybu, ve dvojicích. Studenti cvičí vždy, pod dohledem zkušeného instruktora. Trénují se různé druhy scénářů a obrana proti zbraním jako jsou např. nůž, krátká hůl a krátká střelná zbraň, dlouhá střelná zbraň, aj.

Jedno za rok jsou vypsané zkoušky. Jednotlivý studenti/studentky, pokud zvládli veškeré učivo během roku, jsou nominováni na přezkoušení na barevné pásy. Tato zkouška je vždy ke konci měsíce června a skládá se před mezinárodní porotou lektorů.

Cvičíme v černém triku a maskáčových kalhotách. Začátečníci používají sportovní oblečení – triko a tepláky.

Podle zájmu, jsme schopní se domluvit na individuálních lekcích/soukromých hodinách.

S jakým systém se u nás potkáte?
Jako první to jsou základní techniky patřící pod SKMKA (Slovak Krav Maga Kapap Association)
Garanty jsou mistři Spišiak, Juhás, Žák, Vongrej a spol.

Další část patří pod IKA (International Kapap Association)
Garantem je mistr Galisko.

Mám zájem o cvičení/kurz nebo další informace
 

Vloženo Od