Jak to u nás chodí – Krav Maga

Jedno za čas dostaneme dotaz, jak to u vás chodí na cvičení či kurzu. Proto jsme se rozhodli trochu popsat, co vás u nás čeká.

Jako další v pořadí je Krav Maga. Naše cvičení vychází z techniky izraelských systému.
Naše výuka začala v roce 2007.

Je především určeno pro všechny plnoleté/starší 18 let. Ale lze udělat výjimku pro zájemce 16 let a starší na základě povolení rodičů. Naše kurzy jsou rozdělené do jednotlivých bloků.
První kurz září-říjen, druhý kurz listopad-prosinec, třetí leden-únor, čtvrtý březen-duben a poslední pátý květen-červen. Přes léto je pauza.

Naše základní skupina má 15 studentů/studentek. Jedna část jsou začátečníci a druhá část je pokročilá. Celá výuka je rozdělená do 10 měsíců školního roku. Začínáme vždy v září a končíme v měsíci červnu. Naše tréninkové jednotky jsou rozdělené vždy do 60 minut, a to 2x v týdnu v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. Již řadu let fungujeme v tělocvičně ZŠ Komenského.

Co se naučíte? Proč tento systém boje?

Cvičíme ve sportovní sálové obuvi na dřevěných parketách. Kolem plochy jsou lavičky, kam se vždy usadí potenciální zájemci. Při prvním setkání si každý nový student sedne a pozoruje, jak fungujeme. Po ukončení proběhne krátký rozhovor mezi instruktorem a zájemcem/zájemkyní.

V dalších hodinách, pokud zájem trvá se mohou zapojit do výcviku. Každý dostane možnost, si vyzkoušet první kroky a osahat si základní návyky.

První je vždy vzájemná pozdrav. Potom následuje krátká rozcvička a zahřátí těla. Každý trénink je zaměřený na různé okruhy. Postupně se cvičí techniky na místě, v pohybu, ve dvojicích. Studenti cvičí vždy, pod dohledem zkušeného instruktora. Trénují se různé druhy scénářů a obrana proti zbraním jako jsou např. nůž, krátká hůl a krátká střelná zbraň, aj.

Jedno za rok jsou vypsané zkoušky. Jednotlivý studenti/studentky, pokud zvládli veškeré učivo během roku, jsou nominováni na přezkoušení na barevné pásy. Tato zkouška je vždy ke konci měsíce června a skládá se před mezinárodní porotou lektorů.

Cvičíme v černém triku a černých sportovních kalhotách. Začátečníci používají sportovní oblečení – triko a tepláky. Podle zájmu, jsme schopní se domluvit na individuálních lekcích/soukromých hodinách.

S jakým systém se u nás potkáte?
* Jako první to jsou základní techniky patřící pod SKMKA (Slovak Krav Maga - Kapap Association)
   Garanty jsou mistři Spišiak, Juhás, Žák, Vongrej a spol.
* Další část patří pod IKMO (International Krav Maga Organisation) - Garanty jsou mistři Yaw, Halimi a spol.
* Jako poslední to je KMLI (Krav Maga Liven International) - Garanty jsou mistři Liven, Smejkal a spol.

Mám zájem o cvičení/kurz nebo další informace

Vloženo Od