Sebeobrana

Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění či jiných závažných škod.

Sebeobranu lze provádět aktivně – beze zbraně (chvaty, údery, kopy atp.), se zbraní (pistole, nůž atp.) nebo pasivně – (útěk, zavolání policie). Za sebeobranu již nelze považovat situaci,  kdy napadený využije nepřiměřených prostředků např. útočník se vzdá a napadený i přesto pokračuje v jeho likvidaci.

Krav Maga

Krav Maga

Krav Maga je volně přeloženo do českého jazyka jako kontaktní pro boj z blízka.

Krav Panim el Panim

Krav Panim el Panim

KAPAP (resp. celým názvem Krav Panim el Panim) je boj s přímým kontaktem s nepřítelem, boj s ...