Senioři a prevence proti zločinu

Se uskutečnila pro seniory v rámci projektu, který podporuje Jihomoravský kraj a město Hustopeče ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Policií České republiky. Program se jmenoval "Informován být, méně problémů mít".

Přednáška pro seniory
Poslední den měsíce listopadu 2010 uspořádalo CVČ Hustopeče pro seniory našeho domu s pečovatelskou službou i další zájemce z řad starších spoluobčanů města Hustopeče přednášku o prevenci proti kriminalitě nazvanou "Sebeobrana v každém věku". Pan Antonín Grůza srozumitelným a poutavým způsobem vysvětlil přítomným možné ohrožení starších občanů a jak se v případě napadení bránit. Se svým kolegou předvedli praktické ukázky způsobů sebeobrany. Přednáška, praktické ukázky i videoprojekce na téma sebeobrany se setkaly s opravdovým zájmem přítomných seniorů.

Květoslava Bálková
vedoucí OS Dům - Penzion pro důchodce

Senioři a prevence proti zločinu, Projekt který finančně zaštiťuje Jihomoravský kraj a město Hustopeče ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Policií ČR Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku!
Krátký sestřih z Hustopečské televize 10.12.2010. Redaktorka: Ing. Kateřina Kopová, Kamera a střih: Adam Klimovič

Vloženo Od