Mládež a prevence proti zložinu

Se uskutečnila pro mládež v rámci projektu, který podporuje Jihomoravský kraj a město Hustopeče ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Policií České republiky. Program se jmenuje "Informován být, měné problémů mít".

Koncem roku 2010 proběhl v M-klubu v Hustopečích projekt „Informován být, méně problémů mít“. Cílem projektu bylo medializovat prevenci kriminality a motivovat tak k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. V rámci projektu proběhlo devět seminářů, z nichž dva semináře „Sebeobrana v každém věku“ a „Sebeobrana, aneb jak předcházet násilí“ vedl dlouholetý instruktor tradičního karate (Goju ryu) a nyní také předseda České Asociace Krav Maga – Antonín Grůza. Spolu se Zbyňkem Rožnovským předali účastníkům seminářů nejen cenné informace o tom, jak předcházet riziku napadení, okradení a možnému zranění, ale především prezentovali pomocí praktických ukázek situace, jak je možné zabránit útokům protivníka v první fázi napadení, případně zabránění dalším útokům. Každý účastník semináře měl možnost si na vlastní kůži vyzkoušet speciální techniky obrany proti násilnému přepadení. Přičemž největší důraz byl kladen na prevenci – tedy takového chování, které by předešlo samotnému přepadení a ublížení na zdraví. Nelze než poděkovat lidem jako je Tonda Grůza, který se snaží dlouholetou a usilovnou prací předávat cenné informace v oblasti sebeobrany a prevence kriminality vůbec. Jen tak dále! I jedna správně předaná informace může zachránit lidský život. Děkujeme…

Bc. Petr Fridrich, vedoucí M-Klubu - Centrum volného času
 

Vloženo Od