Vedení spolku

Na tomto místě bychom vám rádi představili naše vedení spolku Asia Budo Center, z. s.

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové tohoto spolku.

Výkonný výbor spolku
Výkonný výbor tvoří zakládající členové spolku (předseda, tajemnice, hospodář)

Antonín G.
předseda, prezident

Lenka T.
tajemnice spolku

Bc. Matěj F.
hospodář spolku

Předseda spolku
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Spolek zastupuje předseda spolku. Předseda musí být vždy přímým členem spolku. V současnosti je předsedou Antonín Grůza.

Revizní komise
Revizní komise má 3 členy. Členy revizní komise volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku. Revizní komise si ze svého středu volí zástupce revizní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Revizní komise se zodpovídá valné hromadě.

Bohumil D.
člen spolku

Zbyněk R.
člen spolku

Lukáš T.
člen spolku