Washington, D.C.

"Největší radost v životě je dělat to, co ostatní říkají, že nemůžete udělat." - Walter Bagehot