Těžko na cvičišti – lehko na bojišti

Trénink v rámci rozcvičky Karate