Tělocvična ZŠ Komenského

Po krátké odmlce, se vracíme zpět do sportovních prostor, areálu místní základní školy Komenského v Hustopečích.