Střípky z historie karate 1952-1969

Pro čtenáře jsme připravili malý seriál. Oslovili jsme pamětníky karate z bývalého Československa, aby se s námi podělili o střípky ze vzpomínek, jak to kdysi u nás bylo a jak to vše začalo…

Rád bych jmenovitě poděkoval panu Jaroslavu Kulhavému, Karlu Kočičkovi, Josefu Zvěřinovi, ing. Miloslavu Šimonovi, Ivanu Spišiakovi a mnoho dalším, kteří se ponořili do paměti a pomohli při vzniku tohoto malého ohlédnutí.

Domó Arigató Gozaimashita…

Zdroj: Bojová umění - Fighter´s magazin 01,02/2008 - strana 51 a 52.

Příloha ke stažení
Vloženo Od