Setkání po letech

Do našeho Dojo, se zastavil jeden ze zákládajících členů Karate v Hustopečích.

Ve středu 14.července 2021 se po letech setkali dva pamětníci začátku Karate v Hustopečích. Na pozvání přišel Igor Holacký, který pamatuje jako náš instruktor úpné začátky. Jako první, kdo přišel s myšlenkou cvičit karate v Hustopečích, byl pan Jiří Nevrkla (†2016). Ve spolupráci s místním domem pionýrů a mládeže v Hustopečích, založil zájmový útvar (kroužek) karate. Psal se školní rok 1986/1987. Igor byl přítel a pravá ruka našeho mistra. Pan Nevrkla se mistrovství naučil u mistra v Brně, ale také při pobytu na Slovensku. Svoje učení chtěl předávat dále a tak se našla hrstka zájemců, kteří byli nadšení z něčeho nového. Bylo to moc pěkné, zavzpomínat na dobu před více jak 34 lety. Byla to trochu jiná doba, než je dnes. Je dobré se trochu podívat zpět a poučit se.

Vloženo Od