Seminář sebeobrany a karate

Seminář sebeobrany pro všechny členy ABC, včetně speciálního tréninku kopacích technik.