Sebeobrana v Luhačovicích

MVDr. Zdenka Holešovská a její taneční studio Zaynah, nás pozvala do Luhačovic. Požádala nás, abychom připravili přednášku s ukázkou sebeobrany pro ženy.