Sebeobrana 2008-2019

Připravili jsme počet studentů a studentek v sekci sebeobrany.

V rozmezí let 2008 až 2019, se přihlásilo do kurzů a zaverečné přezkoušení na STV - slavnostní ukončení kurzu, absolvovalo 138 mužů - 31 žen a dívek.

Vloženo Od