Sebeobrana

Výuka probíhá každý všední den. A to jak dopoledne, tak odpoledne.

Sebeobrana znamená schopnost a dovednost bránit sebe samého před nebezpečím, útokem nebo újmou na vlastní osobu. Jedná se o soubor technik, strategií a postupů, které umožňují jednotlivci chránit své fyzické, psychické nebo majetkové zájmy. Sebeobrana může zahrnovat fyzické bojové techniky, sebeovládání, strategické plánování, ale také vědomí a schopnost vyhodnotit potenciální nebezpečí a přijmout vhodná rozhodnutí. Sebeobrana je důležitá pro ochranu osobní bezpečnosti a zvyšování sebevědomí a sebeúcty.

Vloženo Od