První setkání s Moshe Galiskem

Naše první setkání v roce 2009 s Moshe H. Galiskem z Izraele, v rámci prvního instruktorského kurzu na Slovensku.