Prevence proti šikaně

Přijali jsme pozvání do místního Gymnázia TGM. Studentům jsme udělali malou přednášku a také ukázku karate.