Přednáška s ukázkou sebeobrany ve Starovicích

Kriminalita se v celé ČR stálé zvyšuje. A pro malé obce je to vždy problém, jak zamezit malým krádežím na majetku pokud nemají svojí obecní policii. Proto je vždy dobrá informovanost občanů a motivace vlastní ochrany majetku a zdraví.

Přednáška s ukázkou sebeobrany ve Starovicích
Hledali jsme na internetu někoho, kdo má praxi a zkušenosti v této oblasti a je v našem okolí. Našli jsme prezentaci na webu, kde pan Antonín Grůza již měl v minulosti možnost formou přednášek, občanům předvést něco ze svého umění. Proto jsme ho požádali o přednášku pro naše seniory s malou ukázkou. Každý zájemce se mohl seznámit s velkým a širokým spektrem informací, které se mohou týkat vývoje a typu kriminality v naší obci a jeho blízkém okolí. Přednáška byla určena především pro seniory, zaměřené na možnosti předcházení násilí, způsobu sebeobrany a využití v praxi. Zde se zájemci mohli dále seznámit co je to nepřiměřená obrana a trestní odpovědnost a samotné demonstrace a nácvik sebeobrany.

Tato forma prezentace se nám všem velice líbila. Bylo zde vidět připravenost lektorů včetně teoretické i praktické ukázky, hlavně různé scénáře na základě modelových situací. Jako hlavní přednášející byl pan Antonín Grůza zastupující ČAKMK o. s. (Českou Asociaci Krav Maga – Kapap) a Asia Budo Center, o. s. společně s asistentem, předvedli všem návštěvníkům bohaté zkušenosti z jejich praxe.

Celá přednáška, byla rozdělena do dvou částí, kde jedna byla teoretická a druhá praktická v naší místní jídelně. Takže nikdo nedošel zkrátka a každý si něco odnesl, včetně informačních letáků kde byli veškeré informace a výstupy z této profesionální prezentace. Pevně věřím, že takových podobných projektů bude po celé ČR přibývat. Protože jsou aktuální a v dnešní době více jak potřebné.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marie Formanková, Předsedkyně sboru pro občanské záležitosti - obecního úřadu Starovice

Vloženo Od