Přednáška s ukázkou pro seniorky

Uskutečnila se přednáška s ukázkou sebeobrany pro seniorky z městské části Brno - Medlánky.