Nové informace o sezóně 2022/2023

Veškeré nové informace, jsme vám zaslali na váš e-mail. Prosím o kontrolu. Pokud se tak nestalo, kontaktujte svého instruktora.