Naše nabídka tělovýchovných a sportovních aktivit

V poslední době nás lidé kontaktují a ptají se, co vlastně máme v aktuální nabídce. Posuďte sami...

V nabídce je především tradiční výuka japonského karate Goju Ryu Karate Do. A jako další je prevence a sebeobrana, která využívá především izraelských bojových systémů Krav Maga – Kapap. A jako poslední exotické havajské umění Kajukenbo.

Mimo jiné nabízíme:

 • Kondiční lekce s prvky bojových umění a sportů
 • Individuální, soukromé cvičení pro jednotlivce
 • Specifické cvičení pro skupiny a pro firmy (mužsky, ženský nebo smíšený kolektiv) stmelování kolektivu.
 • Cvičení pro širokou veřejnost (mládež, dospělý, senioři, tělesné postižení)
 • Cvičení pro mladé dívky a ženy (upraveno na dispozice ženského pohlaví)
 • Speciální nabídka pro školy dle podkladů a školních osnov (branné kurzy, základy civilní obrany obyvatelstva)
 • Kurzy cvičení pro zaměstnance přepravní kontroly, řidičů MHD a taxislužby, sociálních pracovníků, zdravotního personálu, městské policie, pracovníků soukromých bezpečnostních služeb, atd.
 • Cvičení profesní sebeobrany (zaměřené na ozbrojené složky: Policii ČR, Armádu ČR, Vězeňskou služba ČR)
 • Pořádání workshopů & seminářů dle přání a zaměření
  Co to je workshop nebo seminář?
  Workshop je forma vzdělávací sportovní aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor – instruktor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu. Workshop není vhodný pro úplné začátečníky, ale slouží pro další vzdělávání a prohlubování znalostí. V průběhu workshopu není lidem představována teorie – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.

  Seminář je vhodný pro laiky a nováčky. Jedná se formu školení, při které se jeho účastníci podílejí aktivně na výuce, cvičení samostatných technik. Většinou seminář je na dané téma – boj na zemi, obrana proti krátké střelné zbrani, dlouhé střelné zbrani, proti noži apod.
   
 • Pořádání zahraničních pobytů u moře se cvičením (Itálie, Chorvatsko, Španělsko, Portugalsko)
 • Přednášky pro seniory o prevenci kriminality
 • Bezpečnostní konzultace skrze komerční ochranu majetku, osob a zdraví

  Pokud máte nějaký dotaz?

           Pokud máte zájem o naše služby!

Vloženo Od