International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation

International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation a její působení v České republice v roce 2000. Historie Goju-ryu, až po současnost.

To, že karate vzniklo na Okinawě, je dnes již všeobecně známé.Vyvinulo se z původního Okinawského boje „TE“, které se, zhruba ve 14.století, začalo mísit s čínským uměním - kempo. Během dalších třech století získalo okinawské umění vlastní charakter a bylo nazýváno Okinawa - te. Je děleno do tří hlavních stylů.Shuri te, které zahrnuje tvrdé techniky kempo stylu a je charakterizované útočnými postoji. Naha te vzniklo pod vlivem měkčích technik kempo, které se více zaměřovalo na kontrolu dechu a energie KI. Byly pro něj charakteristické spíše obrané postoje využívající chvatů, hodů, pák a nízkých kopů.Tomari te bylo složeno s tvrdých i měkkých technik. Ke konci 19.století se Shuri te a Tomari te spojili se pod jeden název Shorin Ryu.

Zdroj: Fighter´s magazin 05 - 10,11/2000 - strana 05.

Příloha ke stažení
Vloženo Od