Fyzické testy

Kliky, dřepy, sedy-lehy, údery a kopy

Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon přezkoušení technické vyspělosti. Toto prověřování (tzv. předzkoušky) je organizováno formou testů před instruktorem a jeho asistenty. Uchazeče hodnotí v kategoriích „splnil“ nebo „nesplnil“ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí samotných zkoušek.

Na seznamu jsou kliky, dřepy, sedy-lehy, údery a kopy. Každý adept či adeptka má předepsaný minimální počet opakovaní, na svůj barevný pás. Všichni naši studenti a studentky fyzické testy zvládli a jsou tím pádem kvalifikovaní na oficiální přezkoušení před mezinárodní komisí odborníků a mistrů.

Děkuji za zasazení a všem přejeme mnoho zdaru v další cestě bojových umění a karate-dó.

Vloženo Od