Friends

Přátelé jsou jako rodina, kterou si můžeme sami vybrat

A to, jaké máme přátele, ukazuje, jací jsme i my sami a to nejen na cestě bojových uměních. Nebát se smrti a současně milovat život, jednat v souladu slov a činů. Dobří lidé kolem nás a dobré rodinné vztahy jsou to nejlepší, co nás může v životě potkat. Přátelství je pevný a vzájemný vztah mezi lidmi, založený na důvěře, porozumění, podpoře a sdílení společných zájmů. Je to dobrovolný vztah, ve kterém se lidé navzájem podporují a respektují a jsou ochotni investovat čas a energii do udržení této vztahové dynamiky. Přátelství může být velmi důležité pro duševní a emocionální blaho člověka a může přinášet radost, sdílení zážitků a pocit sounáležitosti.

Vloženo Od