Focení v prostorách AgriCS, a.s.

Poděkování patří fotografům, kterým byli Dominik Drábek a Zdeněk Přichystal. Dále patří velké poděkování realizačnímu týmu, společnosti AgriCS, a.s. za poskytnutí prostoru a strojů na focení. Jako poslední firmě Hayashi.cz za půjčení výstroje.