Kde probíhá naše cvičení?

Naše sportovní aktivity opět začínají od 1. září 2020.