10 let činnosti spolku ASIA BUDO CENTER Česká republika

Gratulujeme všem, členům a vedení spolku!