Reference

Úvodní stránka

Historie
Bojová umění
Sebeobrana
Asia Budo Center

Instruktoři
Výběr reprezentace
WAC & ICKKF
Ocenění
Akce

VIP
Hayashi ČR
Budoshow
Media

Reference
Sponzoři
Partneři
Odkazy

Naše nabídka
FAQ
Ochrana osobních údajů
KontaktReference a klientela

Reference a klientela, která využila nebo stálé využívá služeb našeho zapsaného spolku
Asia Budo Center - Česká republika:„Jsme hrdí a nadšení, že můžeme spolupracovat s Asia Budo Center, z.s.“


Intenzivní kurz prevence kriminality a základů sebeobrany pro ženy
Instruktor Antonín Grůza ve spolupráci s hustopečským fitness centrem uspořádal další kurz sebeobrany. Tak jako v minulých letech byl intenzivní kurz určený pouze pro dívky a ženy. Základy sebeobrany a prevenci se chtělo naučit celkem pět adeptek. V Hustopečích se během dvou měsíců setkávaly ženy nejen místní, ale také třeba z Velkých Pavlovic, Bořetic a blízkého okolí.

Postupně se mohly pod vedením předsedy Asia Budo Centra naučit teorii i praktické cvičení. Na zájemkyně čekalo cvičení pádové techniky, obrana včetně krytů a úderů, kopy, páky, různé scénáře proti napadení. Celý kurz byl ukončen 22.08.2016, kdy každá žena obdržela z rukou vedoucího kurzu certifikát o ukončení a absolvování.

Svoje hodnocení napsala jedna z adeptek kurzu:

Vážení, nelze jinak...
Dnes jsem ukončila svůj první, ale nikoli ne poslední kurz sebeobrany...
Chtěla bych tímto vyseknout poklonu a přidat velký dík člověku,který mě vedl a učil, jak ochránit sebe a své blízké ... Děkuji Toníku - Tonda Grůza za to,že jsi mi ukázal,že i v mém menším a slabším těle se schovává síla, jenž dokáže i horu z masa odrazit, pokud je vedena tím správným způsobem... Pevně věřím, že nabité zkušenosti nebudu muset použít, ale pokud nebude zbití, nebudu se bát... děkuji a těším se na další spolupráci a prohloubení mých dosavadních vědomostí.Přeji ti spoustu spokojených a nadšených adeptů.


V Hustopečích dne 22.08.2016

Autor fotografií Jana Rozková - redaktorka, Marketing a kultura města Hustopeče
Jana Morávková
ReferenceAGROTEC Group
AGROTEC Group podporuje společenské, kulturní a charitativní projekty z různých oblastí. Za svou si vzal také celou řadu sportovních aktivit. Již od roku 1997 se datuje spolupráce s klubem tradičního karate Budokan Hustopeče a následně Asia Budo Center, kde je oddíl jeho součástí.

Mezi hlavní cíle tohoto spolku patří reklama a propagace bojových umění a také prevence proti kriminalitě. Tuto aktivitu Agrotec velmi oceňuje.

Letos si připomínáme významné výročí. AGROTEC Group má za sebou již čtvrtstoletí úspěšného podnikání a klub Budokan Hustopeče oslavil dvacítku v loňském roce.

Naše spolupráce však začala v roce 1997, kdy předseda spolku ABC pan Grůza, ještě aktivně závodil. Finančně jsme podpořili výběr reprezentace ČR, který odcestoval na turnaj bojových umění do USA a následný rok na mistrovství světa, konaný na Floridě.

Pan Grůza v roce 1997 v TRI AREA CHAMPIONSHIPS ve Washington D. C. dosáhl na třetí místo v sestavách (předepsané formy cvičení proti imaginárním protivníkům) rok nato, 1998 získal titul vicemistra světa na 25. ročníku US OPEN.

Z poslední doby, můžeme uvést poslední dva roky, kdy AGROTEC Group podpořili Asia Budo Center na zahraničních startech v Portugalsku.

Ve dnech 11. - 13. dubna 2014, se konal 4. ročník WAC & ICKKF ve městě Vagos v Portugalsku. Výběr reprezentace získal mnoho cenných kovů. Zlatá medaile 4x, stříbrná medaile 3x, bronzová medaile 4x, 4 místo 6x, 5 místo 1x a 6 místo 1x. Celého turnaje se účastnilo přes 3.800 závodníků z 63 států světa.

Ve dnech 27. – 29. března 2015, se opět město Vagos v oblasti Aveiro v Portugalsku, stalo hostitelem mistrovství světa v bojovém umění a přivítalo 4.000 závodníků z více jak 70 krajin. Opět se výběru dařilo. Celkem získali zlato 4x, stříbro 1x, bronz 1x, 4 místo 1x, 5 místo 4x.

Jsme rádi, že můžeme podporovat nadějné sportovce, i když není bojové umění tak populární, jako je například fotbal nebo hokej.

Již teď máme v plánu další společné projekty, na který budeme intenzivně pracovat.

Za uplynulých 18. let od začátku spolupráce můžeme pana Antonína Grůzu a jeho aktivity vřele doporučit. Přejeme mnoho zdaru do další činnosti a těšíme se na další společné cíle.

V Hustopečích dne 09.06.2015

Ing. Martin Novák, marketingový ředitel Agrotec a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče,
telefon: 519 402 148
Agrotec
ReferenceCentrum volného času - Hustopeče
Pan Antonín Grůza s Centrem volného času Hustopeče spolupracuje již řadu let. Naše spolupráce byla nastartována již od roku 1994 a od této doby je u nás zaměstnán jako vedoucí zájmového úvaru se zaměřením na tradiční karate a sebeobranu.

Pan Grůza za ty roky postupně seznámil s karate více jak 600 studentů z řad dětí a mládeže nejen z Hustopečí ale i blizkého okolí.

Naše Centrum volného času je rádo, pokud můžeme spolupracovat s partnery, kteří jsou profesionálové a tím pan Grůza očividně je, protože jeho praxe v oboru je skoro 25 let.

Před pár lety vzniklo občanské sdružení Asia Budo Center, kde je pan Grůza předsedou. Mezi jejich hlavní cíle je především propagace asijských bojových umění. Mezi pravidlené aktivity patří také pořádání různých seminářů, workshopů a stáží.

V minulosti jsme spolupracovali na společných projektech jako je třeba osvěta mezi dětmi na základních školách a také například přednášky pro naše seniory.

Pokud mohu napsat sám zasebe, tak jsem velice rád, že můžeme spolupracovat i na dále a i budoucnost přinese nové projekty do kterých se společně zapojíme.

Mohu jenom vřele doporučit spolupráci jak s panem Grůzou, tak Asia Budo Center, o.s. – Budokan Hustopeče.

Bořivoj Švásta, ředitel Centra volného času Hustopeče, příspěvková organizace
Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče,
telefon: 519 412 591, e-mail: pavucina@volny-cas.cz
Centrum volného času Hustopeče
ReferencePřednáška s ukázkou sebeobrany ve Starovicích
Kriminalita se v celé ČR stalé zvyšuje. A pro malé obce je to vždy problém, jak zamezit malým krádežím na majetku pokud nemají svojí obecní policii. Proto je vždy dobrá informovanost občanů a motivace vlastní ochrany majetku a zdraví.

Hledali jsme na internetu někoho, kdo má praxi a zkušenosti v této oblasti a je v našem okolí. Našli jsme prezentaci na webu, kde pan Antonín Grůza již měl v minulosti možnost formou přednášek, občanům předvést něco ze svého umění. Proto jsme ho požádali o přednášku pro naše seniory s malou ukázkou. Každý zájemce se mohl seznámit s velkým a širokým spektrem informací, které se mohou týkat vývoje a typu kriminality v naší obci a jeho blízkém okolí. Přednáška byla určena především pro seniory, zaměřené na možnosti předcházení násilí, způsobu sebeobrany a využití v praxi. Zde se zájemci mohli dále seznámit co je to nepřiměřená obrana a trestní odpovědnost a samotné demonstrace a nácvik sebeobrany.

Tato forma prezentace se nám všem velice líbila. Bylo zde vidět připravenost lektorů včetně teoretické i praktické ukázky, hlavně různé scénáře na základě modelových situací. Jako hlavní přednášející byl pan Antonín Grůza zastupující ČAKMK o. s. (Českou Asociaci Krav Maga – Kapap) a Asia Budo Center, o. s. společně s asistentem předvedli všem návštěvníkům bohaté zkušenosti z jejich praxe.

Celá přednáška byla rozdělena do dvou částí, kde jedna byla teoretická a druhá praktická v naší místní jídelně. Takže nikdo nedošel zkrátka a každý si něco odnesl, včetně informačních letáků kde byli veškeré informace a výstupy z této profesionální prezentace. Pevně věřím, že takových podobných projektů bude po celé ČR přibývat.Protože jsou aktuální a v dnešní době více jak potřebné. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marie Formanková, Předsedkyně sboru pro občanské záležitosti - obecního úřadu Starovice
Obecní úřad Starovice, č.p. 180, 693 01 Hustopeče,
telefon: 519 412 494, e-mail: obec@starovice.cz
Obec - Starovice
ReferenceInformován být, méně problémů mít
Koncem roku 2010 proběhl v M-klubu v Hustopečích projekt „Informován být, méně problémů mít“. Cílem projektu bylo medializovat prevenci kriminality a motivovat tak k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. V rámci projektu proběhlo devět seminářů, z nichž dva semináře „Sebeobrana v každém věku“ a „Sebeobrana, aneb jak předcházet násilí“ vedl dlouholetý instruktor tradičního karate (Goju ryu) a nyní také předseda České Asociace Krav Maga – Antonín Grůza.

Spolu se Zbyňkem Rožnovským předali účastníkům seminářů nejen cenné informace o tom, jak předcházet riziku napadení, okradení a možnému zranění, ale především prezentovali pomocí praktických ukázek situace, jak je možné zabránit útokům protivníka v první fázi napadení, případně zabránění dalším útokům. Každý účastník semináře měl možnost si na vlastní kůži vyzkoušet speciální techniky obrany proti násilnému přepadení. Přičemž největší důraz byl kladen na prevenci – tedy takového chování, které by předešlo samotnému přepadení a ublížení na zdraví. Nelze než poděkovat lidem jako je Tonda Grůza, který se snaží dlouholetou a usilovnou prací předávat cenné informace v oblasti sebeobrany a prevence kriminality vůbec. Jen tak dále! I jedna správně předaná informace může zachránit lidský život. Děkujeme.

Bc. Petr Fridrich, vedoucí M-Klubu (Centrum volného času)
příspěvková organizace, Herbenova 4, 693 01 Hustopeče,
mobil: 775 095 526, e-mail: klub@volny-cas.cz
M-klub Hustopeče
ReferencePřednáška pro seniory
Poslední den měsíce listopadu 2010 uspořádalo CVČ Hustopeče pro seniory našeho domu s pečovatelskou službou i další zájemce z řad starších spoluobčanů města Hustopeče přednášku o prevenci proti kriminalitě nazvanou "Sebeobrana v každém věku".

Pan Antonín Grůza srozumitelným a poutavým způsobem vysvětlil přítomným možné ohrožení starších občanů a jak se v případě napadení bránit. Se svým kolegou předvedli praktické ukázky způsobů sebeobrany. Přednáška, praktické ukázky i videoprojekce na téma sebeobrany se setkaly s opravdovým zájmem přítomných seniorů.

Květoslava Bálková - vedoucí OS Dům-Penzion pro důchodce
Žižkova 1, 693 01 Hustopeče, Tel.: 519 411 850, e-mail: penzion@hustopece-city.cz
Dům - Penzion pro důchodce
ReferenceKurz sebeobrany
V květnu a červnu letošního roku 2010, jsme se zúčastnili semináře a následně základního kurzu sebeobrany systému Krav Maga - Kapap, jehož vedoucím byl pan Antonín Grůza. Pod jeho vedením jsme se seznámili s tímto sebeobranným systémem a jeho zakladními technikami použitelnými při reálné sebeobraně (pokud není žádné jiné východisko), které realativně nemají velké nároky na fyzickou zdatnost jednotlivce. Jeho přístup k jednotlivým účastníkům byl velice vstřícný a velmi si ceníme toho, že dokázal přesně a výstižně vysvětlit to, co je po cvičencích požadováno.

Za účastníky semináře a kurzu - Rudolf Trnečka, VyškovSebeobrana na základní škole
Ve školním roce 2009/2010 přijala naše škola nabídku předsedy České asociace Krav Maga Kapap p. Antonína Grůzy a do hodin tělesné výchovy 9. ročníku byly zařazeny prvky sebeobrany. Počáteční rozpaky a obavy „z neznáma“ rychle zmizely a chlapci z devátých tříd v praxi zkoušeli základní obranné techniky systému Krav Maga - Kapap a přesvědčili se o jednoduchosti a funkčnosti tohoto cvičení.

Cílem této lekce bylo seznámení žáků s novým druhem pohybové aktivity a nabídnout jim tak další alternativu mimoškolního vyžití. Tento druh cvičení byl žáky přijat velmi příznivě a již připravujeme možnost spolupráce i pro příští školní rok.

Zástupce ředitele, Mgr.Václav Schejbal
Základní škola Hustopeče, Nádražní
Reference