• Připojte se  Facebook budete vědět všechny novinky
 • O nás

  Dovolte, abychom se stručně představili. Název našeho občanského sdružení je ASIA BUDO CENTER, o.s. Dne 4. října 2007 provedlo Ministerstvo vnitra ČR registraci našeho občanského sdružení a bylo mu přiděleno identifikační číslo: 22671862

  Dne 1. července 2009 vystavil místní finanční úřad v Hustopečích, osvědčení o registraci Asia Budo Center, o.s. a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo: CZ22671862

  Dne 1. ledna 2014 bylo Asia Budo Center, o.s. zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 12718 jako SPOLEK

  Finanční účet Asia Budo Center, o.s. byl zřízen u mBank pod číslem: 670100-2201664988/6210

  Dne 16. září 2015 se mění zápis ve spolkovém rejstříku. Název "Asia Budo Center, o.s." se vymazává. Nově se zapisuje Asia Budo Center, z.s.

  Účelem spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti bojových umění, úpolových sportů, sebeobrany, pořádání soutěží, soustředění, seminářů, workshopů, sportovních akcí, účasti na národních a mezinárodních soutěžích, podpora mezinárodních vztahů a podpora prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže formou cílené všeobecné sportovní přípravy.

  Název nejvyššího orgánu:

  Valná hromada

  Statutární orgán

  Předseda - Antonín Grůza

  Způsob jednání:

  Spolek zastupuje předseda spolku

  Výkonný výbor:

  Předseda - Antonín Grůza

  Tajemnice - Lenka Troubilová

  Hospodářka - DiS. Pavla Formanková

  Revizní komise:

  Bohumil Duchoň, Zbyněk Rožnovský, Lukáš Troubil

  další informace
 • Naše zásady

  • 1

   Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Spolek působí na celém území České republiky a v rámci Evropské unie.

   Využití volného času dětí, mládeže i dospělých a nabídnout všem členům rozvoj duševní a fyzické kondice bez jakékoli diskriminace.

  • 2

   Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

   Asia Budo Center, z.s. působí na celém území České republiky. Spolek úzce využívá spolupráce zahraničních partnerů a to s Asia Budo Center Slovensko, Asia Budo Center Švýcarsko a Asia Budo Center Anglie.

  • 3

   Mazi hlavní cíle ABC, jsou především propagace asijských bojových umění a sportů a celková propagace východoasijské kultury v České republice.

   Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

  • 4

   Mezi další aktivity patří rozvoj a mezinárodní prezentace, vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.

   ABC, zastupuje a vyjadřuje zájmy, sdružených oddílů, klubů a dalších členů v jednání s orgány státu a jinými organizacemi.

  • 5

   ABC, pořádá celostátní, případně mezinárodní akce buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní anebo užívá. Dále se účastní republikových i mezinárodních soutěží a turnajů v bojovém umění (sportu).

   Prostřednictvím výuky pomáhá při začleňování etnických a národnostních menšin do společnosti. Dále prostřednictvím výuky působí preventivně proti kriminalitě a drogové závislosti mládeže a vytváří příležitosti pro volnočasové aktivity.

  • 6

   ABC, rozvíjí morální vlastnosti členů sdružení, posiluje fyzickou i duševní kondici členů sdružení. Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívaní.

   Dalšími formami své činnosti se snaží ABC napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví v obci (okrese, kraji) zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

 • Trénink

  Goju Ryu Karate Do
  volně přeloženo to znamená tvrdě-jemná škola cesty karate.

  Karate je bojové umění, které pochází z daleké Číny. Jednotlivé techniky těla se používají na obranu a také útok.

  KIHON (základní technika – postoje, kryty, údery, kopy)

  KATA (sestava předepsaných technik proti imaginárnímu protivníkovi) a

  KUMITE (souboj proti reálnému protivníkovi). Kromě sportovní přípravy na soutěže slouží samozřejmě především na sebeobranu. Zvláštní význam získává karate jako výcvik těla, protože mimo rovnoměrného rozvinutí všech svalů dodává nadprůměrnou pohyblivost a reakce.

  Sebeobrana
  je sled úkonů, s jejichž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění či jiných závažných škod.

  Sebeobranu lze provádět aktivně - beze zbraně (chvaty, údery, kopy atp.), se zbraní (pistole, nůž atp.) nebo pasivně - (útěk, zavolání policie).

  Za sebeobranu již nelze považovat situaci, kdy napadený využije nepřiměřených prostředků např. útočník se vzdá a napadený i přesto pokračuje v jeho likvidaci. Sebeobrana je předmětem vědecké disciplíny sindefendologie.

  Yaw Tai Chi Self Defence
  je Tai Chi forma vytvořená mistrem Yaw Hwa Chin, který v ní kombinuje svoje zkušenosti získané po 40 letech praxe v různých bojových umění.

  Využil prvky Tai Chi Chuan, Kung Fu, Karate, Aikido, Krav Maga a Qi Gong a vytvořil z nich svůj vlastní styl Tai Chi Chuan. Pohyby jsou měkké, založené na kruhové síle, sledující vlastní rytmus dýchání.

  Každý pohyb je samostatnou sebeobranou technikou. Je to jedna z nejlepších cest, jako zlepšit svoje zdraví, posílit důvěru ve svoje schopnosti, zaostřit svojí koncentraci a současně zdokonalit sebeobranné techniky.

 • Instruktoři

  Antonín Grůza
  Předseda ABC Česko
  Instruktor

  Goju Ryu Karate Do, Sebeobrana, Krav Maga - Kapap, Kajukenbo.

  Poskytovatel tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti karate a sebeobrany.

  Ivan Spišiak
  Předseda ABC Slovensko
  Instruktor

  Goju Ryu Karate Do, Sebeobrana, Krav Maga - Kapap, Kajukenbo, Kobudo, Tai Chi Chuan, Qi Gong, Hung Gar Kung Fu, YTSD.

  7.Dan Karate Goju Ryu, 7.Dan Krav Maga LI, 7.Dan Karate Shoshindo, 7.DAN Kajukenbo, nositel titulu Si Gung

  Yaw Hwa Chin
  Předseda ABC Švýcarsko
  Instruktor

  Shorin Ryu Karate, Kobudo, Tai Chi Chuan, Qi Gong, Hung Gar Kung Fu, YTSD

  7.Dan Karate, 6.Dan Kobudo, nositel titulu Si Fu, lektorem Qi Gong a zakladatel Yaw Tai Chi Self Defence

  Zbyněk Rožnovský
  Instruktor

  Yaw Tai Chi Self Defence - Basic, Sebeobrana, Qi Gong

  Masérské, rekondiční a regenerační služby (klasické masáže, ABS masáž, havajskou masáž Lomi lomi a baňkování

 • Rozvrh skupin

  08:00
  10:00
  12:00
  13:00
  14:00
  15:00
  16:00
  17:00
  18:00
  19:00
  20:00
  21:00
  22:00
  Pondělí
  Úterý Karate Self Defence
  Středa
  Čtvrtek Karate Self Defence
  Pátek
  Sobota Seminář Seminář Seminář
 • Kontakty

  Asia Budo Center, z.s.
  Masarykovo nám.183/5
  693 01 Hustopeče

  Mobil:+420 721 328 832
   info@asiabudocenter.eu

  Identifikační číslo:
  22671862
  Daňové číslo:
  CZ22671862
  Bankovní účet:
  670100-2201664988/6210

 • Ochrana údajů

  ©

  Asia Budo Center, z.s.
  má zákonnou povinnost chránit veškeré informace, které jsou získávány. Tyto zásady ochrany soukromí jsou způsob, jakým Asia Budo Center, z.s. získává, shromažďuje a používá soukromé údaje. Pokud nám poskytnete vaše osobní údaje, dáváte souhlas pro zpracování těchto údajů v jednom nebo více způsobů, jak je popsáno v těchto zásadách.

  Sušenkovým zákon - používání cookies
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, můžete odmítnout a tento web opustit.

  Osobní údaje
  Osobní údaje budou shromažďovány prostřednictvím registrace. Registrace není prováděna na webových stránkách. Asia Budo Center, z.s. se proto bude omezovat na přístup k informacím, které poskytnete. Za účelem ověření Vaší důvěry Asia Budo Center, z.s. má mnoho opatření - včetně administrativních, technických a fyzických opatření - na ochranu osobních údajů proti ztrátě, krádeži a zneužití, jakož i neoprávněným přístupem, zpřístupněním, změnou a zničením.

  Zveřejňování
  Ochrana Vašich osobních údajů je nesmírně důležitou součástí, a to nejen pro vás, ale také pro Asia Budo Center, z.s. Informace poskytnuté na webových stránkách uživatelů budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením, nebo za účelem zjištění, výkon nebo obranu naše zákonného práva (včetně poskytování informací jiní za účelem boje proti podvodům a snížení úvěrového rizika). Nicméně, Asia Budo Center, z.s. má vždy přiměřená technická a organizační opatření a poskytuje dostatečné bezpečnostní kontroly k zabránění neoprávněnému zveřejnění osobních údajů.

  Ochrana osobních údajů - otázky
  Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů, nebo zpracování dat, prosím, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat s dotazy, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Prosíme, dejte nám vědět, zda osobní údaje, které o vás máme jsou správné nebo je třeba opravit.

  info@asiabudocenter.eu

 • Historie

  *

  Dovolte, abychom se Vám stručně na úvod představili. Náš zázev je Asia Budo Center. Volně přeloženo se jedná o centrum asijských bojových umění. Naše oficiální registrace se uskutečnila 4.října 2007, ale naše historie sahá ještě více do minulosti.

  Jako první kdo přišel s myšlenkou cvičit a šířit karate v Hustopečích, byl pan Jiří Nevrkla (†2016). Ve spolupráci s místním domem pionýrů a mládeže v Hustopečích, založil zájmový útvar (kroužek) karate. Psal se školní rok 1986/1987. Pan Nevrkla se mistrovství karate naučil u mistra v Brně, ale také při svém pobytu na Slovensku. Svoje učení chtěl předávat dále a tak se našla hrstka zájemců, kteří byli nadšení z něčeho nového. Mnoho mladých vidělo TV seriál KUNG FU, kde čínský mnich z chrámu Shaolin KWAI CHANG CAINE (David Carradine) učil moudro čínské buddhistické filozofie. To byl hnací motor č.1, každý chtěl hned umět to co viděl na TV obrazovce!

  První žáci, kteří začali pod vedením tohoto zkušeného mistra cvičit, byli např.: Igor Holacký, Hana Hadlíková, Rostislav Matoušek, Zdeněk Veselý, Roman Veselý, Luboš Otřísal a mnoho dalších. Někteří vydrželi a jiní zase ne! Pro některé byl náročný trénink a pro druhé zase skloubení času, práce nebo školy.

  Já jsem se do skupiny připojil přesně 7. října 1987. Byl to pro mne den, na který asi nikdy nezapomenu. Cvičili jsme na různých místech, prostě kde se dalo. Například v tělocvičnách základní školy Nádražní a Komenského, nebo ve sportovní hale a na Křížovém kopci. Záleželo na rozdělení tréninků a také na počasí. Naší náplní, byl styl karate pocházející přímo z Japonska. Abych byl přesný, jednalo se o NIPPON KARATE-DO GOJU KAI mistra Gogena Yamaguchiho (1909-1990). Toto japonské umění boje, učilo své adepty základy morálky a etiky. Ale hlavním cílem a učivem, bylo chápání základních technik.

  Nastal další školní rok 1987/1988. Znovu byl velký zájem a přišli noví žáci nejen z místních základních škol, ale i Gymnázia a SOU. Poprvé jsme se chystali na soutěž, která se měla uskutečnit na Slovensku. Bohužel náš trenér se odstěhoval do Zlína a tak jsme se turnaje nemohli již účastnit. Co bude dál? Nikdo nevěděl. V dalším školním roce 1988/1989 jsme začali cvičit pod vedením nového trenéra - Igora Pokorného. V tomto čase se uskutečnilo velice náročné soustředění ve sportovní hale. To bylo něco, co jsme doposud pořádně neznali. Bohužel se nás držela smůla. Každý školní rok byl nový učitel (trenér) a samo sebou i jiné metody a postupy.

  2. března 1994 přijela malá skupina nadšenců z Brna. V jejich čele byl pan Jaromír Musil, jeho kolegové Roman Tesař a Michal Adamčík. Tito pánové měli ochotu s námi trénovat. Znovu se začalo cvičit od začátku. Již 11. března 1994 jsem obdrželi registrační průkazy ČSKGr (Českého Svazu Karate Goju Ryu). V čele tohoto svazu byl pan Ing. Jiří Boček a místopředseda pan Ing. František Varga. Pod odborným dohledem pana Vargy jsme 14. dubna 1994 uspěli na prvních zkouškách na STV - KYU. O letních prázdninách se konalo soustředění v Kostníkách u Třebíče. Malá skupina odcestovala na Slovensko, kde se konalo již čtvrté mistrovství Evropy federace WKA (World Kickboxing Association). Jednalo se u nás o nový styl cvičení tzv. Semicontact. Toto mistrovství se uskutečnilo 26. srpna 1994. Mezi velkou konkurencí, se neztratili ani zástupci z hustopečského oddílu. Ale medailové posty se nepodařilo obhájit.

  16. listopadu 1994 byl u ČSKGr zaregistrován nový klub pod názvem L.F.CLUB KARATE DO - Hustopeče. Který s velkými úspěchy funguje do dnešních dnů. V čele je trenér Bronislav Puzrla. Já jsem se dal jinou cestou. V této době byl otevřen další nový kroužek pod domem dětí a mládeže "Pavučina", ale tentokrát v nedalekých Starovicích. Cvičení se konalo v místní sokolovně. Psal se školní rok 1994/1995. Bohužel zde brzy cvičení zaniklo. Od školního roku 1996/1997 jsme opět začali cvičit v tělocvičně ZŠ Komenského, kde jsme až do dnešních dnů. Od září 1999 jsme otevřeli ve spolupráci z místního domu dětí a mládeže ve Velkých Pavlovicích pobočku oddílu. Další velký zlom nastal konce roku 2001, kdy vznikl nový klub Budokan Hustopeče. Hlavní místo na cvičení, tak zvané dojo, se nachází v tělocvičně ZŠ Komenského v Hustopečích. Budokan volně přeloženo znamená, místo kde se cvičí asijská bojová umění.

  Zaregistrováním do CAOGK (České Asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do) se stal hustopečský klub členem a zároveň součástí karate IOGKF (International Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation). Měli jsme možnost, využívat účasti mezinárodních i republikových setkání ze cvičení a výukou. Hlavním šéf instruktorem pro ČR byl v té době pan Jaroslav Valenta, který nepravidelně jezdil vyučovat do Hustopečí studenty našeho klubu. Naše společná spolupráce s organizací CAOGK byla přátelsky ukončena od 1. února 2007.

  Asia Sport Center založil v roce 1980 mistr Yaw Hwa Chin v Curychu ve Švýcarsku. V roce 2000 předal centrum jednomu ze svých žáků a znova otevírá nové vzdělávací a tréninkové centrum bojových umění pod názvem Asia Budo Center. Byla započata nová spolupráce s Asia Budo Center Bratislava, kterou zastupují pánové Ivan Spišiak a Ing.Jaroslav Juhás. Uskutečnila se dohoda na zdokonalování výcviku nejen Goju Ryu Karate Do, ale také Krav Maga, Tai Chi Chuan, Qi Gongu a v dalších smerech bojových umění.

  Budokan Hustopeče se stal členem Asia Budo Center, z.s. Účelem spolku ABC je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti bojových umění, úpolových sportů, sebeobrany, pořádání soutěží, soustředění, seminářů, workshopů, sportovních akcí, účasti na národních a mezinárodních soutěžích, podpora mezinárodních vztahů a podpora prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže formou cílené všeobecné sportovní přípravy.

 • Krav Maga

  *

  Krav Maga v hebrejštině znamená boj z blízka. Krav Maga je oficiální soubor technik vypracovaných pro sebeobranu a boj z blízka izraelských sil (IDF), izraelské národní policie a dalších bezpečnostních složek.

  Krav Maga byla zavedená do učebních osnov na izraelských středních školách a její techniky jsou nacvičované v různých institucích řízených ministerstvem školství. Krav Maga se díky vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobraných metod v koncepci pro potřeby izraelské armády a později upravený tak, aby vyhovoval také civilním osobám ať se jednalo o muže, ženy, mladé i starší.

  Krav Maga je vypracovaná do třech základních směrů – pro použití v ozbrojených silách, pro policejní složky a pro civilní sektor. Systém Krav Maga získal vysoké uznání od zkušených odborníků pro boj z blízka, expertů bojových umění, také od vojenských a policejních autorit pro svojí vysoukou aplikovatelsnost, pro jednoduchost, realitu a osobní bezpečnost.

  Krav Maga obsahuje také speciální tréninkové metody, mentální, tecnické a fyzické cvičení. Nácviky, které zvyšuji šance přepadnutých osob na úspěch. Krav Maga v sobě slučuje na sebe navazující části – sebeobranu a boj z blízka. Krav Maga v současné době představuje asi nejúčinější způsob sebeobrany.

  Sebeobrana je základem systému Krav Maga. Je to soubor sebeobraných technik, které byli vypracované tak, aby se žákovi Krav Maga umožnili bránit se proti násilnickým výpadům a při tom se vyvarovat zraněním. Na samotném začátku velmistr Imi Sde – Or vypracoval tento systém hlavně pro potřeby armády a starších vojáků, kteří měli špičkovou fyzickou výkonost za sebou. Obrané techniky a principy Krav Maga vycházejí z jednoduchosti, přirozených a při tom vysoce účinných pohybů, které se dá lehce naučit. Obranné techniky se trénují v různých situacích. Jako ve stoje, v sedu, v lehu a také kdy je pohyblivost velmi omezená. Své místo zde najde i nácvik proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.

  Boj z blízka. Metodika pro boj z blízka má za cíl vést k praktickému zvládnutí všech prvků střetu pro úspěšné zvládnutí násilného útočníka. Je důležité zvládnout nácvik útočné techniky, správné načasování akce, náznakové pohyby a taktika.

 • Kapap

  *

  KAPAP je zkratka pro Krav Panim el Panim, což se dá přeložit jako „boj v tváří v tvář “. Je to Izraelský bojový systém pro hand-to-hand a sebeobranu využívaný IDF (Izraeli Defense Forces).

  Kapap byl vyvinut v roce 1930 mezi židovskými tábory jako přípravný trénink před tím než dorazí do Palestiny. Byl spíš způsob vedení boje než bojový systém. Kapap si oblíbily jednotky Palmach jako program pro jejich rekruty. V současné době je Kapap velmi oblíbený systém sebeobrany mezi policií a armádou. Kapap je boj s přímým kontaktem s nepřítelem, boj s tyčí, střelnými zbraněmi, rozličným typy nožů, atd.

  Kapap je efektní cesta jak co nejjednodušeji ubránit, bez ohledu na tělesně rozdíly. Kapap se může chápat jako sebeobranný systém, ale také jako bojové uměni. Kapap je určený pro toho, kdo se chce naučit dobrou sebeobranu a obránit sebe co nejrychleji a co nejefektivnějším způsobem. Vyučují se také bodyguaring, bezpečnostní služby a taky speciální jednotky, samozřejmě vše je adaptováno podle potřeb o jakou skupinu se zrovna jedná.

  Pokud by chtěli čtenáři znát, ve zkratce pravý význam co je to Kapap, tak je to: „Maximum obrany v minimálním čase a s minimem rizika“

  Kapap (resp. celým názvem Krav Panim el Panim) je boj s přímým kontaktem s nepřítelem, boj s holí, zbraněmi, auto i poloautomatickými zbraněmi, puškami a jinými ručními zbraněmi. Kapap, značí boj tváří v tvář a obsahuje všechny bojové techniky, které může potřebovat voják na bitevním poli. Vojáci jsou trénovaný na boji zblízka, boj s holí - používajíc dlouhou i krátkou hůl, boj s nožem, různými předměty a zbraněmi. Kurzy jsou nastaveny tak, aby účastníka vytrénovali po fyzické i duševní stránce. Kapap se vyvinul do moderního bojového systému a stále se používá ve speciálních jednotkách jako např.YAMAM.

 • YTSD

  *

  Yaw Tai Chi Self Defence forma je vhodná pro každého. Jak pro dámy, které se nikdy s žádným bojovým uměním nesetkali. Tak pro zkušené bojovníky.

  Techniky vycházejí z přirozených, instinktivních reakcí na různé formy útoku. Které jsou jednoduché a efektivní. Na začátku je výuka individuální a následně se cvičí ve dvojicích s cílem získat rutinu při jejich aplikací a prohloubit pochopení pohybu v adekvátní situaci. Tai chi je jeden z nejstarších bojových systému, stejně jako je jedním z nejpopulárnějších. A navíc mylně chápaných čínských bojových umění, které se v současnosti cvičí. Množství lidí ho cvičí pro zdraví a uvolnění, ale jen málo z nich si uvědomuje jeho bojový základ.

  Z historického hlediska se vznik Tai Chi připisuje Čang San-fengovi, který údajně během třináctého storočí skombinoval bojové techniky založené na pohybech hada a bílého čápa s vnitřní silou. Hlavním záměrem Tai Chi jako sebeobrany je použít, řídit a odrážet protivníkovu sílu proti němu samému. Specifikem Tai Chi je schopnost proniknout svojí silou za povrchní úroveň útoku. To vyžaduje, aby adept dosáhl pokoje stojící hory a pohyb bystřiny. Pohyb musí být silný a současně plynulý. Hlavný rozdíl mezi Tai Chi Chuan a jinými bojovými uměními je ve vyvinutí a použití síly.

  Při Tai Chi je hlavní důraz kladen na metody, které vytvářejí a kultivují různé typy vnitřní síly pro různé situace. Tai chi používá kruhovou sílu při rušení a neutralizování útoku. To znamená, že spíše odchyluje, než zastavuje útok. Síla Tai Chi je beztvará a při její použití se svaly nenapínají, jsou uvolněné a hladké. Další charakteristikou síly Tai Chi je její rychlost, což znamená, že je více síly nasazené v kratším čase. Sílá Tai Chi je jako exploze.

 • Goju Ryu Karate

  *

  Zakladatelem školy Goju ryu je mistr Chojun Miyagi (1888-1953) žák mistra Kanryo Higaonny (1853-1916) který byl hlavním propagátorem směru Naha-Te.

  Chojun Miyagi pojmenoval svojí školu jako go ju ryu karate do. Volně přeloženo to znamená tvrdě-jemná škola cesty karate.

  Karate je bojové umění, které pochází z daleké Číny. Jednotlivé techniky těla se používají na obranu a také útok. Umění se vyvinulo z kung fu. Goju ryu karate je styl karate, který používá kombinaci tvrdých a měkkých technik. Goju ryu kombinuje tvrdé techniky úderů a kopů s kruhovými technikami ke krytí nebo kontrole oponenta pomocí pák, podmetů a vrhů.

  Měkké techniky, jako kruhové pohyby a rychlé útoky jsou ovlivněny stylem bílého jeřába a tvrdé přímočaré techniky stylem tygra. Z tradičního Okinawského umění zvaného „tuite“ si goju ryu vzalo páky, lámací techniky, hody a podmety, které často vedou k boji na zemi. Tyto techniky byly široce cvičeny ve vesnicích na okinawě a ovlivněny čínskými styly.

  Cvičení karate je rozdělené do tří základních částí. KIHON (základní technika – postoje, kryty, údery, kopy) KATA (sestava předepsaných technik proti imaginárnímu protivníkovi) a KUMITE (souboj proti reálnému protivníkovi). Kromě sportovní přípravy na soutěže slouží samozřejmě především na sebeobranu. Zvláštní význam získává karate jako výcvik těla, protože mimo rovnoměrného rozvinutí všech svalů dodává nadprůměrnou pohyblivost a reakce. V mnoha krajích na dálném východě se karate zavedlo do škol. Lektoři mimo jiné odhalili vynikající prostředek pro budování osobnosti adepta jak po duševní, tak tělesné stránce.

 • Akce

  *

  Akce pořádané Asia Budo Center, z.s. (semináře, workshopy, stáže, aj.) Nebo také akce, kterých jsme se účastnili:


  12.11.2017 - 20. ročník Budoshow v Brně.
  14.10.2017 - Czech Open 2017 - International Kickboxing Tournament (Praha) Informace - zde!
  07.10.2017 - Oslava 30. let praxe v karate a bojovém umění a 10. let ABC, z. s.
  30.09.2017 - Seminář Lohan Tao Chinese Kempo & Kajukenbo v Bratislavě pod vedením Bruno Rebella.
  01.09.2017 - Začátek nové sezóny 2017/2018.
  26.08.2017 - Setkání minulých i současných členů ABC, z.s. - Budokan Hustopeče.
  24.07.2017 - 31. evropské Gasshuku IOGKF v Praze.
  04.07.2017 - Kurz sebeobrany byl pro malou účast - zrušen!
  24.06.2017 - Zkoušky STV Goju-Ryu a Zkoušky STV Sebeobrana
  25.03.2017 - Budokan Cup 2017 - klubový turnaj talentů karate (pouze pro členy ABC - Budokan Hustopeče)
  25.01.2017 - Vyhlášení ankety Sportovec roku 2016 města Hustopeče

  22.12.2016 - Vánoční trénink karate a sebeobrany společně s rodiči
  23.10.2016 - 19. ročník Budoshow 2016 v Brně
  15.10.2016 - Czech Open 2016 - International Kickboxing Tournament (Praha) Informace - zde!
  14.10.2016 - Czech Open 2016 - vážení
  23.09.2016 - Hall of Honour 2016 - Hinwil ve Švýcarsku. Návštěva ABC - Švýcarsko, oslava narozenin mistra Yawa.
  01.09.2016 - Začátek nové sezóny 2016/2017
  30.07.2016 - Oslava narozenin našeho šéfinstruktora ABC (Dojo ABC - Brno)
  04.07.2016 - Intenzivní kurz sebeobrany pro dívky a ženy
  25.06.2016 - Zkoušky STV Goju-Ryu , Zkoušky STV Sebeobrana a Seminář Kajukenbo + ukončení sezóny 2015/2016
  19.06.2016 - Setkání C.S.D.S. a Asia Budo Center v Brně
  28.05.2016 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko Propozice
  18.03.2016 - 6.ročník WAC & ICKKF 2016 (Caldas Da Rainha, Portugalsko), 17.03.-22.03.2016
  12.03.2016 - Seminář Kujukenbo v Brně. Od 10:00 do 13:00 hodin.
  05.03.2016 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  02.03.2016 - Začínají kurzy sebeobrany v novém prostoru Fitness Club Freedom v Hustopečích
  24.02.2016 - Vyhlášení ankety Sportovec roku 2015 města Hustopeče
  06.02.2016 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  09.01.2016 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)

  22.12.2015 - Vánoční trénink společně s rodiči
  05.12.2015 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  07.11.2015 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  06.11.2015 - Natáčení reklamního klipu pro společnost Agrotec, a.s.
  25.10.2015 - 18.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR (Brno)
  17.10.2015 - Czech Open 2015 - International Kickboxing Tournament (Praha) Informace - zde!
  03.10.2015 - Karate Grand Prix Brno
  01.09.2015 - Začátek nové sezóny 2015/2016
  30.08.2015 - Setkání Dojo instruktorů + pozvání hosté (Dojo ABC - Brno)
  29.08.2015 - Setkání výběru ABC + pozvání hosté (Dojo ABC - Brno)
  14.07.2015 - Intenzivní kurz sebeobrany pro ženy (Hustopeče)
  27.06.2015 - Zkoušky STV Karate Goju-Ryu Zkoušky STV Sebeobrana & seminář Kajukenbo
  06.06.2015 - Mezinárodní seminář - workshop Kajukenbo & Kenpo (Bratislava) - Slovensko
  27.03.2015 - Mistrovství světa WAC & 5 ICKKF Worldwide World All Style Championships, 27.-29.03.2015, Vagos/Portugalsko
  21.02.2015 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  24.01.2015 - Sportovec roku města Hustopeče 2014 (Hustopeče)


  23.12.2014 - Vánoční trénink karate dětí a jejich rodičů, 23.12.2014
  13.12.2014 - Vánoční setkání ABC (zhodnocení roku 2014, nové projekty roku 2015)
  25.10.2014 - Czech Open 2014 - International Kickboxing Tournament (Praha) Informace - zde!
  19.10.2014 - 17.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR (Brno)
  18.10.2014 - Semináře s mistry v rámci Budoshow v Brně
  05.09.2014 - Exhibice pro společnost Alvey Manex (Podivín) Fotografie
  02.09.2014 - Začíná nový nábor do kurzů Karate, Sebeobrany (Hustopeče)
  01.09.2014 - Nový rozvrh pravidelných tréninků v Hustopečích
  15.07.2014 - Sebeobrana pro dívky a ženy (Hustopeče)
  28.06.2014 - Seminář Goju-Ryu + Kajukenbo / zkoušky na STV Fotografie Karate, Fotografie Sebeobrana, Fotografie Kajukeno
  11.06.2014 - Přednáška a ukázka prevence proti šikaně na Gymnáziu TGM v Hustopečích Fotografie
  24.05.2014 - Seminář Kajukenbo & ICKKF – Military Division (Bratislava) Fotografie
  10.05.2014 - Seminář zaměřený na střelbu s krátkých a dlouhých zbraní na střelnici č.3 Fotografie
  19.04.2014 - Setkání výběru reprezentace - vyhodnocení, oslava
  11.04.2014 - Mistrovství světa WAC & 4 ICKKF Worldwide World All Style Championships, 11.-13.04.2014, Vagos/Portugalsko Fotografie
  22.03.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace + fotografování Fotogalerie
  08.03.2014 - Seminář – workshop zaměřený na základní manipulaci s krátkou střelnou zbraní č.2 Fotogalerie
  22.02.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace Fotogalerie
  08.02.2014 - Seminář No-Gi Grappling č.2 (Hustopeče) Fotogalerie
  25.01.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace Fotogalerie
  11.01.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace Fotogalerie


  14.12.2013 - Seminář JI-JITSU č.2 (Hustopeče) Fotogalerie
  01.12.2013 - 16.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR (Brno)
  30.11.2013 - Seminář - Don "The Dragon" Wilson (Brno)
  09.11.2013 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  26.10.2013 - Czech Open 2013 - International Kickboxing Tournament (Praha) Informace - zde!
  12.10.2013 - Seminář – workshop zaměřený na základní manipulaci s krátkou střelnou zbraní č.1 Fotogalerie
  15.09.2013 - Den otevřených dveří - Dům dětí a mládeže (Hustopeče)
  14.09.2013 - Den otevřených dveří - Asia Budo Center - Slovensko (Bratislava)
  03.09.2013 - Začíná nový nábor do kurzů karate a sebeobrany v Hustopečích.
  20.08.2013 - Účast na soustředění školy Taekwon-do Club Brno I.T.F. (Suchý u Boskovic)
  28.06.2013 - Zahraniční pobyt ABC v Itálii (Martinsicuro) Fotogalerie
  27.06.2013 - Ukončení kurzu Sebeobrany Fotogalerie
  27.06.2013 - Ukončení školního roku 2012/2013 - Karate Fotogalerie
  11.05.2013 - Seminář Karate Goju-Ryu (zkoušky STV), Krav Maga & Kajukenbo (Hustopeče)
  26.04.2013 - Seminář Kajukenbo & ICKKF – Military Division (Bratislava)
  06.04.2013 - Setkání se Cynthií Rothrock v Německu Fotogalerie
  05.03.2013 - Seminář Karate Goju-Ryu & Krav Maga (Brno)
  02.03.2013 - Seminář Krav Maga LI & Lochama Ze-Ira (Nitra)
  09.02.2013 - Seminář Klasický Box (Hustopeče)
  12.01.2013 - Seminář Yaw Tai Chi Self Defence (Hustopeče) Fotogalerie


  15.12.2012 - VII. Noc Mistrů 2012 (Praha)
  15.12.2012 - Seminář Taekwon-do I.T.F. (Hustopeče) Fotogalerie
  30.11.2012 - Prezentace ABC pro Městský úřad Hustopeče (Hustopeče)
  25.11.2012 - 15.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR Fotogalerie
  24.11.2012 - Seminář s Lady Dragon - Cynthia Rothrock (Brno) Fotogalerie
  24.11.2012 - Seminář Kajukenbo & ICKKF – Military Division (Bratislava) Slovensko Propozice
  10.11.2012 - Seminář No-Gi Grappling (Hustopeče) Fotogalerie
  27.10.2012 - Seminář Karate, Sebeobrana a Kajukenbo (Bratislava) - Slovensko
  13.10.2012 - Seminář sebeobrany & prezentace YTSD (Luhačovice) Fotogalerie
  13.10.2012 - Seminář Self Defence Stick (Hustopeče) Fotogalerie
  22.09.2012 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  22.09.2012 - Czech Open 2012 - International Kickboxing Tournament Praha Informace - zde!
  16.09.2012 - Den otevřených dveří v CVČ "Pavučina" (Hustopeče)
  15.09.2012 - Seminář JI-JITSU (Hustopeče) Fotogalerie
  09.09.2012 - Den otevřených dveří v ABC Slovakia - Bratislava, Slovensko
  04.09.2012 - Začíná nový nábor do kurzů karate a sebeobrany v Hustopečích.
  01.09.2012 - Startuje nový vzhled grafiky webdesingu stránek Asia Budo Center, z.s.

 • Média

  *

  Média - dokumnety, články, reportáže, fotogalerie, videogalerie


  Psali o nás - V minulosti o nás psali v různých periodikách. Zde si můžete články stáhnout a přečíst ve vašem počítači. Formát uložení je použit dokument PDF.
  Články o nás jsou zde!

  Fotogalerie - Zde na tomto místě jsou vystavené různé fotografie ze seminářů, stáží, workshopů, soutěží a nebo různé momentky z akcí pořádané Asia Budo Center, z.s.
  Fotogalerie je zde!

  Videogalerie - Krátké video soubory k přehrání ze cvičení, pro reklamní účely, atd. Zde je použitý zdroj YouTube - Broadcast Yourself.
  Videogalerie je zde!

  Reference a klientela - která využila nebo stálé využívá služeb našeho občanského sdružení Asia Budo Center - Česká republika.
  Reference o ABC jsou zde!

 • Hayashi

  *

  Výstroj a výzbroj pro asijské bojové umění a sporty


  Hayashi - Budoland Společnost BUDOLAND GmbH byla založena v roce 1992. Zakladatelem je Peter Kruckenhauser. Firma zastupuje vynikající produkty a úspěšné značky. Pokud máte rádi a trénujete KARATE, JUDO, TAEKWONDO, AIKIDO, KUNG FU a nebo jiné bojové umění - jste zde na pravém místě! Po celé roky prodeje a výroby produktů byla filozofie firmy: KVALITA, DESIGN A FUNKČNOST. Výrobky musejí dosáhnout nejvyšších očekávání a vždy pokračovat v zápasu a přijmout výzvy všech bojových umění. K vůli trvalé a intenzivní spolupráci mezi protagonisty bojových umění, fightery a šampiony z celého světa, je firma schopná zlepšovat produkty. Hlavním důvodem jsou návrhy, které jsou realizovány z praxem a denního tréninku a také mezinárodních turnajů. Kdo si zakoupí výrobky firmy Hayashi a Top Ten bude mít nejlepší vybavení jak pro trénink, soutěže a vše pro dojo.
  Budoland - Německo

  Hayashi - Praha V roce 1994 vzniklo zastoupení firmy Budoland v ČR a na Slovensku. Výhradní zastoupení obdržel pan Miroslav Sobotka z Prahy. Firma dostala název Hayashi. Majitel firmy je také šéftrenér Fighter´s Gym Praha a také majitel časopisu Fighter´s Magazin. Pokud v Praze hledáte místo kde najít správné oblečení, zbraně, kimona, pomůcky, videokazety, kaligrafie, knihy a prostě vše co můžete potřebovat k tréninku asijských bojových umění a sportů, tak firma Hayashi je ta pravá a jinou již hledat nemusíte. Naleznete zde zastoupení firem: Hayashi,Top Ten, Windy, Booster, Twins, Sphinx, Adidas, Fighter, Hammer, Paffen Sport, Speed sport, Pro Force, Macho a mnoho dalších značek.
  Budoland - Česko

  Hayashi - BrnoSpolupráce mezi firmou Hayashi v České republice se datuje od vzniku firmy v roce 1994. Koncem roku 2002 vznikla firma Budokan Czech na Josefské 515/3 v centru města Brna. Zde byl slavnostně otevřen obchod s výstrojí a výzbrojí pro asijská bojová umění. Bylo zde možné sehnat kompletní vybavení nejen pro karate a judo oddíly v Brně. Cestu si sem našli lidé z blízkého okolí, ale i zákazníci ze Slovenska a Rakouska. Změna k lepšímu, nastala přestěhováním provozovny. Od 1. června 2003 je prodejna na Pekařské 407/18 v Brně. Malý obchůdek, se nachází v zadních prostorách atria domu. Poslední změna, která nastala začátkem roku 2005, je přejmenování názvu na Hayashi Brno. Tímto pádem je zde oficiální pobočka firmy Hayashi Praha.
  Firma Hayashi připravila pro zákazníky z jižní Moravy - překvapení. Od 15. června 2008 zcela nový obchod pro bojová umění a sporty. Obchod naleznete nedaleko Dětské nemocnice. Jedná se o spojnici mezi ulicí Drobného a Milady Horákové v části Brno-Sever (Černá Pole). V necelých 100 m2 naleznete vše, co potřebujete pro vaše vybavení. Heslo je : Budoland a Hayashi zboží se kterým se vyhrává…

  Hayashi - Budoland


 • Fighter´s magazin

  *

  Bojová umění - Fighter´s magazin (dvouměsíčník bojovových umění a sportů)


  Bojová umění - Fighter´s magazin - mezi další činnost mého zájmu, je publikovaní jednotlivých článků, reportáží, rozhovorů s tématikou nejen bojových umění. Vše začalo v roce 1995, kde se první článek objevil ve slovenském časopise Budo Journal. Potom se spolupráce navázala s redakcí dvouměsíčníku Bojová umění: Fighter´s Magazin. První na pozici dopisovatele a následně jako řádného redaktora. Tato spolupráce trvá až do dnešních dnů.
  Aktuální číslo časopisu BOJOVÁ UMĚNÍ - FIGHTER´s MAGAZIN

  Články, které jsem napsal jako autor nebo spoluautor - textový materiál o bojovových umění, který byl otištěný postupně od roku 1995 do součastnosti v časopisech BUDO JOURNAL a BOJOVÁ UMĚNÍ: Fighter´s Magazin a nebo Muscle & Fitness
  Články

  Informace - vydavatelem je pan Miroslav Sobotka z Prahy. Redakce sídlí na Seydlerové 2149, na Praze 5. Časopis je jediný takového typu na českém a slovenském trhu. Jako dvouměsíčník vychází od června 1996, takže již 16.let. Rozsah textu je na 100 stranách na křídovém papíře. Náklad je kolem 7.000 kusů. Distribuci zajišťují síť stánků GECO, ÚDT, Transpress, Mediaprint – Kapa, Press Media a další smluvní partneři.

  Bojová umění - Fighter´s magazin


 • Budoshow

  *

  Budoshow - největší přehlídka bojových umění a sportů v Česku


  Hlávním záměrem Budoshow - je představit široké veřejnosti bojová umění ve svých mnoha podobách a formách. A to především ukázek jednotlivých stylů v podání špičkových oddílů i jednotlivců působících v naší republice i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se Budoshow v Brně koná již řadu let, je o tuto jedinečnou akci obrovský zájem ze strany příznivců, ale i ze strany široké veřejnosti. Hlavní myšlenkou celé akce je přiblížit bojová umění veřejnosti a především mládeži tak nabídnout další možnosti využití volného času. Rádi bychom také naznačili jaký je přínos bojových umění nejen při sebeobraně, ale i pro tělesný a duševní rozvoj.
  Programovou skladbu večera tvoří vystoupení jednotlivých škol a klubů, které formou atraktivních ukázek bojových akcí, sestav, scének a přerážení, představí podstatu a princip umění sebeobrany. Bude možné shlédnout širokou škálu zákroků proti všem možným napadením jedním i více útočníků se zbraní i beze zbraně ve spoustě modelových situací.
  Asia Budo Center - od roku 2000 spolupracujeme s organizátory Budoshow v Brně. Ke konci roku 2007 jsme se stali oficiálním partnerem Budoshow 2007, největší přehlídky bojových umění a sportů v Česku. Od této doby až k dnešním dnům se snažíme pomoci s propagací této exklusivní podívané...

  Další informace o připravované Budoshow - naleznete zde!

  Budoshow - Facebook

  Budoshow